(+31)(0)33-2536804 info@intercell.nl
Selecteer een pagina

Kwaliteit

ISO 14001
ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. Het milieumanagementsysteem van Priema Cetra is gecertificeerd volgens deze norm.

Certificaat ISO 14001 – Hoevelaken Engels

Certificaat ISO 14001 – Hardenberg Engels

Priema BV ISO 14001
Priema BV ISO 9001
ISO 9001
De ISO 9001:2008 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteits-managementsysteem van een organisatie. ISO 9001 legt de nadruk op klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en continue verbetering.
Priema heeft sinds 1996 het ISO 9001 certificaat.

Certificaat ISO 9001 – Hoevelaken Engels

Certificaat ISO 9001 – Hardenberg Engels

Certificaat ISO 9001 – Breclav Engels

Certificaat ISO 9001 – Breclav Tsjechisch

ISO 3834
Het ISO 3834-2 certificaat borgt binnen Priema BV alle kwaliteitseisen van gekwalificeerde laswerk voor opdrachtgevers. ISO 3834-2 is een internationaal kwaliteitsborgingssysteem voor smeltlasprocessen. Lassen is een bijzonder proces waaraan veel risico’s hangen. Logisch dat onze opdrachtgevers hier dus eisen aan stellen. De certificering wordt door opdrachtgevers in alle markten zoals defensie, offshore, automotive, railinfra en petrochemische industrie vrijwel altijd vereist.

Binnen ons kwaliteitssysteem zijn de taken en verantwoordelijkheden rondom laswerkzaamheden duidelijk. Een prominente rol hierin wordt door een lascoördinator uitgevoerd. De taken van de lascoördinator hebben betrekking op het bepalen van de juiste lasmethoden, laskwalificaties, voorbereiding, productie, coördinatie, materieel, traceerbaarheid, procesbewaking, keuring en controle van het lasproces.

Met het ISO 3834-2 certificaat voldoet Priema aan de strengste criteria binnen deze norm en dus ook aan alle ISO 3834 eisen van onze opdrachtgevers voor zowel zwartstaal, non-ferro en aluminium laswerk.

Certificaat ISO 3834 – Hoevelaken Engels

Certificaat ISO 3834 – Hardenberg Engels

Priema BV ISO/TS 16949
Priema BV ISO/TS 16949
IATF 16949

IATF 16949 is op ISO 9001 gebaseerd en is aangevuld met sectorspecifieke eisen om structureel een juiste prioriteitsstelling te garanderen en om een proces van continue verbetering te bewerkstelligen met gebruikmaking van een aantal bewezen methoden. Het ultieme doel van IATF 16949 is verhoging van de leverbetrouwbaarheid en verlaging van het kostenniveau in de gehele keten door continue verbetering van kwaliteit, effectiviteit en efficiency.

Alle vestigingen van Priema zijn gecertificeerd volgens deze norm.

Certificaat IATF 16949 – Hoevelaken Engels

Certificaat IATF 16949 – Hardenberg Engels

Certificaat IATF 16949 – Breclav Engels

Certificaat IATF 16949 – Breclav Tsjechisch